【 What's new 】
【PROFILE】
中園勇樹(Vo)、HIROKI(Vn)、TSUCHIYA(Gt)、TAKUYA(Ba)、KENSUKE(Dr)、RYOTA.(Key,Sax)からなる京都出身のバンド。
京都の大学生、中園勇樹・HIROKIを中心に2016年結成。「太陽もひとりぼっち」でデビュー。
中園勇樹
Instagram
HIROKI
Instagram
TSUCHIYA
Instagram
TAKUYA
Instagram
KENSUKE
Instagram
RYOTA
Instagram
【MOVIE】
『太陽もひとりぼっち』


『太陽もひとりぼっち』アニメ「DIVE!!」オープニングテーマ
【LIVE】
Qyoto
Qyoto